درباره ما

طراحی زیبا

ما هر آنچه شما در ذهن خود تصور میکنید را طراحی میکنیم.

تیم ما

محمدرضا میرصدرایی

مدیریت

مهندس برق و الکترونیک _کارشناس ارشد تجارت الکترونیک

محمدحسن حق گویان

طراح سایت _ سئو

مهندس برق و الکترونیک

حوریا زهرائی

فروش و بازرگانی

مهندس کامپیوتر